Site icon BFR.dk

Service af varmepumpe

Service af varmepumpe

Forudsætningen for en velfungerende varmepumpe er ud over pumpens kvalitet også regelmæssig service, der sikrer pumpens effektivitet. En velvedligeholdt luft-luft-varmepumpe, luft-vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe fungerer bedre og mere effektivt, ligesom pumpens levetid er længere.

Hvorfor betaler det sig at vedligeholde sin varmepumpe?

Uden service bliver levetiden cirka 40 % kortere sammenlignet med en korrekt serviceret varmepumpe. Uden service er det meget sandsynligt, at der vil opstå fejl i gaskredsløbet. De viser sig oftest efter garantiperiodens ophør, og forbrugeren skal i så fald bære en mange gange større udgift, end udgiften til service ville have været. Omkostningerne ved en sådan større reparation kan i værste fald være de samme, som det ville have kostet at indkøbe en ny varmepumpe, hvorfor det er vigtigt at undgå sådanne situationer. Det er betydeligt billigere at servicere varmepumpen, end det er at skulle betale for konsekvenserne af manglende vedligehold.

Plusserne ved kvalitetsservice:

Vedligeholdelse af luft-luft-varmepumpe

Filtrene skal jævnligt rengøres på en luft-luft-varmepumpe Afhængig af hvor meget varmepumpen anvendes samt af bygningen, anbefales det, at man vasker og rengør støvfiltrene i indedelen mindst en gang om måneden. Hvis filtrene hurtigere bliver beskidte og fyldt af støv, skal det ske tiere. Hvis varmepumpen ikke er ordentligt vedligeholdt, begynder den at tabe sin opvarmningseffekt og bruge mere el end forudsat.

Det betaler sig at være opmærksom på, hvis pumpen begynder at fungere anderledes – f.eks. at den ikke giver tilstrækkelig varme, støjer mere eller bruger mere el. I sådanne tilfælde bør man helt sikkert henvende sig til specialister, som kan foretage en grundig gennemgang af luft-luft-varmepumpen. Specialisten rengør filtret i indedelen, kontrollerer for lækager, måler trykket og kontrollerer de elektriske forbindelser. Servicen bør helst lægges i det tidlige efterår inden opvarmningssæsonens begyndelse.

I fabriksgarantiperioden har man pligt til at udføre service på varmepumpen. Det betyder, at køberen mindst en gang årligt i løbet af garantiperioden skal bestille passende service fra den montør, som har installeret pumpen, eller fra en montør, som er accepteret af sælgeren. Regelmæssig service sikrer, at varmepumpen er i orden, samt at den holder i mange år.

Service af luftkonditioneringsapparater

Luftkonditioneringsapparater eller airconditionapparater bruger varmevekslere til køling af luft. Selvom apparatets indre dele er beskyttet af filtre, samler der sig i tidens løb støv på varmevekslerens overflade. Varmeveksleren støver til, hvorfor apparatets effekt reduceres, elforbruget stiger og effektiviteten falder. For at undgå det anbefales det, at man ud over almindelig rengøring af filtrene foretager en større rengøring af apparatet, hvilket udføres af en specialist. Specialisten kan bl.a. rengøre filtrene på den indre blok, rengøre varmeveksleren, kontrollere arbejdstrykket, kontrollere og udbedre lækager samt måle arbejdsspænding og temperaturer.

Service af luft-vand-varmepumper

Luft-vand-varmepumper skal helst serviceres efterår og forår. Vedligeholdelse er vigtig for at forebygge nedbrud og lækager. Hvis der er opstået lækageproblemer på varmepumpen, er det for sent at forebygge, og almindelig service er ikke længere tilstrækkeligt. I løbet af en service kontrolleres det, at filtrene og kredsløbet fungerer. Derudover måles der tryk og foretages kontrolmålinger. Den sidste etape i en service er en kontrol af det manuelle system. Hvis varmepumpen består testen, er den i god driftsmæssig stand. Hvis varmepumpen ikke klarer den manuelle kontrol, så er der en fejl et eller andet sted, som skal findes og udbedres.

Service af jordvarmepumpe

Jordvarmepumper skal også serviceres en gang årligt, helst inden opvarmningssæsonen begynder. Som det gælder for luft-vand-varmepumper, skal jordvarmepumper vedligeholdes for at undgå uforudsete afbrydelser i pumpens arbejde. Jo hurtigere problemet opdages, desto større sandsynlighed er der for, at det kan udbedres. I løbet af en service af en jordvarmepumpe kontrolleres systemets kredsløb, filtre, 3D-ventiler, interne pumper og der måles tryk. Samtidig udføres en manuel kontrol.

Vælg en erfaren specialist

Hvis man har valgt en pumpe med korrekt effekt, kan en varmepumpe holde i helt op til 30 år. Derfor er det meget vigtigt at købe sin varmepumpe hos en troværdig, officiel forhandler med lang erfaring, som også kan levere service og reparation af apparatet efter køb. Zave tilbyder et bredt sortiment af varmepumper, hvor erfarne specialister hjælper dig med at vælge det rette apparat. Zave er en e-butik, som blev grundlagt i Sverige i 1988, og som har aktiviteter i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Zave sælger og monterer flere end 6.000 apparater årligt.

Exit mobile version